ลงทะเบียน

SINOPHARM รอบประชาชนทั่วไป รอบที่ 2

โอนเงินได้ที่ / Bank transfer

ธนาคาร : ธนาคาร : กรุงไทย
Bank : Krungthai.
ชื่อบัญชี : โรงพยาบาล เซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล(บริการ Covid-19)
Account Name : Central Chiangmai Memorial Hospital.
ประเภทบัญชี / Account type : ออมทรัพย์ / Saving A/C

เลขที่บัญชี / Account No

5010710021

จำนวนเงินที่ต้องชำระ (2 โดส)

2,200 บาท053-819-335

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


** การบันทึกวันเกิด ปีเกิด เป็นปี คศ. 4 หลัก และ เดือน และวันเกิดเป็นเลข 2 หลัก


       * ยินยอมการลงทะเบียนซิโนฟาร์มรอบที่ 2 ซี่งคาดว่าจะได้รับบริการ หลังวันที่ 24 กันยายน เป็นต้นไป Accept and acknowledge that The second round of Sinopharm vaccine registration is expected to be available after 24 September 2021 onwards.