ประวัติโรงพยาบาล

"เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniamรางวัลและเครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานคุณภาพระบบ

ISO 9001 : 2008
จาก บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS)

ใบรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เทคโนโลยีในการรักษา

ทางโรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อใช้ในการ คัดกรอง ดูแล และ รักษาผู้ป้วย และพยายามเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก

ระบบ Hospital os เริ่มใช้ในปี 2558 ช่วยในการสืบค้นประวัติของผู่ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ระบบเอกซ์เรย์ดิจิตอล

เริ่มใช้ในปี 2557 ช่วยให้รังสีแพทย์ สามรถดูรูป Xray ได้ ทุกจุดในโรงพยาบาล

เครื่องมือแพทย์

รายละเอียด สโลแกน บทนำ รายละเอียด สโลแกน บทนำ รายละเอียด สโลแกน บทนำ

ห้องผ่าตัด

รายละเอียด สโลแกน บทนำ รายละเอียด สโลแกน บทนำ รายละเอียด สโลแกน บทนำ

ห้องฉุกเฉิน

รายละเอียด สโลแกน บทนำ รายละเอียด สโลแกน บทนำ รายละเอียด สโลแกน บทนำ

แพทย์

รายละเอียด สโลแกน บทนำ รายละเอียด สโลแกน บทนำ รายละเอียด สโลแกน บทนำสาธารณะสุขชุมชนในเครือ

หน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครื่องที่รับบริการของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล