วัคซีน Sinopharm ภาคประชาชน

รอบที่ 1 (Google Form)

รอบวันที่ 14 สิงหาคม 2564

วันซีนทางเลือก Moderna

รอบที่ 2 (Voucher)

รอบวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

Vaccine Reserving Process

VOUCHER Register
วันซีนทางเลือก Moderna

รอบที่ 1 (Web)

รอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

Vaccine Reserving Process

Booking now


Laboratory

The Central Chiangmai Memorial Hospital has Laboratory equipment is available and a medical team unit available.

Emergency

department The Central Chiangmai Memorial Hospital An emergency accident department is available to assist patients with accident and emergency conditions. The hospital has a medical team and modern equipment, available 24 hours

Medical Equipment

The hospital provides state-of-the-art medical equipment to come to service.

Digital X-ray system

Was used to Allows the radiologist to view X-ray images anywhere in the hospital

Medical records

The Central Chiangmai Memorial Hospital has brought the Hospital OS system for easy access to the patient history.

ห้องผ่าตัด

มีห้องผ่าตัดเล็กและห้องผ่าตัดมาตรฐานไว้บริการ.

Last News

ประกาศดำเนินการทำลายประวัติผู้ป่วยปี 2555

ประกาศดำเนินการทำลายประวัติผู้ป่วยปี 2555

Read More...

โรคที่มากับฤดูฝน

โรคที่มากับฤดูฝน

Read More...

ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหาถุงพลาสติก

ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหาถุงพลาสติก

Read More...

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ

Read More...

Heat Stroke !! วายร้ายหน้าร้อน

Heat Stroke !! วายร้ายหน้าร้อน

Read More...

โรคร้าย!! ช่วงสงกรานต์

โรคร้าย!! ช่วงสงกรานต์

Read More...

Child care

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 61

Child care

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในวันอังคารที่ 10 เม.ย.2561

Child care

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561