เทคโนโลยีในการรักษา

ทางโรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อใช้ในการ คัดกรอง ดูแล และ รักษาผู้ป้วย และพยายามเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก

ระบบ Hospital os เริ่มใช้ในปี 2558 ช่วยในการสืบค้นประวัติของผู่ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ระบบเอกซ์เรย์ดิจิตอล

เริ่มใช้ในปี 2557 ช่วยให้รังสีแพทย์ สามารถดูรูป Xray ได้ ทุกจุดในโรงพยาบาล

เครื่องมือแพทย์

ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยไว้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ.

ห้องผ่าตัด

มีห้องผ่าตัดเล็กและห้องผ่าตัดมาตรฐานไว้บริการ.

ห้องฉุกเฉิน

มีห้องฉุกเฉินไว้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินไว้ให้บริการ.

Laboratory

มีบริการห้องปฏิบัติการ ไว้บริการ

Central Chiangmai Memorial Hospitel

In 2015 the Central Chiangmai Memorial Hospital is renovated to present “ Hospitel ” ( Hospital + Hotel ) identity Thai style On 4th floor be exceptionally to support to foreigner who come to travel rest or relaxing in Chiangmai and nearby with feelling staying at the hotel. Who’ve get health problems can confidence in medical and nursing team inclusive with new and high quality equipments. Also cordinate with worldwide insurance company.

บริการ

เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รวมถึงร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

บริการทางการแพทย์

ผู้ป่วยจะได้รับการบริการตรวจจากแพทย์ ที่คอยดูแล และให้คำปรึกษา

View

คลินิคเสริมความงาม

พบกับคลินิคเสริมความงาม รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล เร็วๆนี้....

View

Hospitel

เปิดบริการห้องพักรูปแบบใหม่ สไตล์โรงแรม เรียกว่า Hospitel(Hospital + Hotel) โดยใช้พื้นที่ชั้น 4 ของโรงพยาบาล เร็วๆนี้....

View

บัตรสิทธิบัตรทอง

มีบริการสำหรับผู้ป่วยบัตรทอง และผู้ที่ต้องการจะทำบัตรทอง

View

ดาว์โหลดเอกสาร

แพกเกจและโปรโมชั่น

แพจเกจต่างๆไว้เพื่อเป็นตัวเลือกของการรักษาแบต่างๆไว้ให้เลือกมากมาย

View

ห้องพักสำหรับผู้ป่วย

มีห้องพักผู้ป่วยไว้ให้บริการ ทั้งห้องพักรวม ห้องพิเศษ และห้องพัก VIP

View

สื่อเพื่อการดแลสุขภาพ

ทางโรงพยาบาลมีการจัดทำสื่อเพื่อสุขภาพเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

View

รถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

มีบริการรถฉุกเฉินไว้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

View

ข่าวสาร และ กิจกรรม

  • งดใช้ถุงพลาสติก
  • ประกาศดำเนินการทำลายประวัติผู้ป่วยปี 2555
  • ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล จะได้จัดทำลายแฟ้มผู้ป่วยประจำปี ผู้ป่วยท่านใดที่ไม่ได้มาติดต่อรับบริการ ที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ตะ้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป

    และต้องการแฟ้มประวัติของตนเองสามารถมาติดต่อรับได้ที่ แผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2561 หากไม่มีท่านไดมา ติดต่อรับ ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายแฟ้มประวัติดังกล่าว

  • โรคที่มากับฤดูฝน

สาธารณสุขชุมชนในเครือ

หน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครื่องที่รับบริการของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

186/2 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 เบอร์โทรศัพท์ 0-5381-9333 - 40 โทรสาร 0-5327-1624