ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 61

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 61