ข่าวสาร และ กิจกรรม

ข่าวสาร และ กิจกรรม ของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 61