ข่าวสาร และ กิจกรรม

ข่าวสาร และ กิจกรรม ของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ

Heat Stroke !! วายร้ายหน้าร้อน

โรคร้าย!! ช่วงสงกรานต์

เยี่ยมตรวจประเมินของ สปสช เขต1

อบรม - สอบความรู้พนักงาน

ตรวจประเมิน ISO 9001:2015