ข่าวสาร และ กิจกรรม

ข่าวสาร และ กิจกรรม ของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

อบรมหลักสูตรช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic CPR)

วันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียลได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และอบรมหลักสูตรช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic CPR) แก่เจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

Bike for MOM

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ทีึ่ผ่านมาหน่วยส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ร่วมกับ ชุมชน อ.ส.ม. กองทุนแม่ ชมรมผู้สูงอายุ และคณะศรัทธาวัดเมืองกาย

Anniversary 22 year

พิธีเริ่มตั้งแต่เช้า โดยท่านผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และพิธีการทำบุญครบครอบ 22 ปี ภายใน รพ. คุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นำถวายเทียนพรรษา และต้นป่าสามัคคี จากพนักงาน รพ. รวมถึงผู้มีจิตกุลศล พิธีโดยพระครูภาวนา วิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตโปทาธาม เสร็จจากพิธีกรรมทางศาสนา ผู้อำนวยการรพ.คุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ และ สมาคมไลออนเชียงใหม่ เเม่ระมิง ร่วมกันมอบเงินสนับสนุน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ กาวิละอนุกูล,สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ