ข่าวสาร และ กิจกรรม

ข่าวสาร และ กิจกรรม ของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

งดใช้ถุงพลาสติก

ประกาศดำเนินการทำลายประวัติผู้ป่วยปี 2555

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล จะได้จัดทำลายแฟ้มผู้ป่วยประจำปี ผู้ป่วยท่านใดที่ไม่ได้มาติดต่อรับบริการ ที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ตะ้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป

และต้องการแฟ้มประวัติของตนเองสามารถมาติดต่อรับได้ที่ แผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2561 หากไม่มีท่านไดมา ติดต่อรับ ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายแฟ้มประวัติดังกล่าว

ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหาถุงพลาสติก

โรคที่มากับฤดูฝน

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในวันอังคารที่ 10 เม.ย.2561

รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ต.ช้างคลาน ร่วมกับงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในวันอังคารที่ 10 เม.ย.2561 เวลา 12.30 น.ที่บริเวณถนนสี่แยกแสงตะวัน ต.ช้างคลาน อาจจะทำให้การจราจรช่วงเวลดังกล่าวไม่สะดวก จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนสายศรีดอนไชยและช่างคลานโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางด้วย..และเชิญหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องร่วมชมการฝึกซ้อมได้ตามช่วงเวลาดังกล่า