โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

186/2 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100


โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล ผ่านการรับรอง ISO 9001:2015 @ FEB 13,2018 และ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อใช้ในการ คัดกรอง ดูแล และ รักษาผู้ป้วย และพยายามเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี

มาตรฐานคุณภาพระบบ

ISO 9001 : 2008

จาก บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS)

ใบรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้นำระบบ Hospital OS เข้ามาใช้ เพื่อง่ายต่อการสืบค้นประวัติของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ระบบเอกซ์เรย์ดิจิตอล

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้เริ่มนำระบบเอกซ์เรย์ดิจิตอล มาใช้เพื่อ ช่วยให้นักรังสีแพทย์ สามารถดูรูป X-ray ได้ ทุกจุดในโรงพยาบาล

เครื่องมือแพทย์

ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยไว้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ

ห้องผ่าตัด

มีห้องผ่าตัดเล็กและห้องผ่าตัดมาตรฐานไว้บริการ.

ห้องฉุกเฉิน

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมรียล มีบริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุและมีอาการฉุกเฉิน โดยทางโรงพยาบาลมีทีมแพทย์พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยค่อยให้บริการ 24 ชั่วโมง

Laboratary

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล มีบริการห้องปฎิบัติการชันสูตร อุปกรณ์ พร้อมหน่วยทีมแพทย์ คอยให้บริการ