เทคโนโลยีในการรักษา

ทางโรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานเพื่อใช้ในการ คัดกรอง ดูแล และ รักษาผู้ป้วย และพยายามเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาที่ดี

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก

ระบบ Hospital os เริ่มใช้ในปี 2558 ช่วยในการสืบค้นประวัติของผู่ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

ระบบเอกซ์เรย์ดิจิตอล

เริ่มใช้ในปี 2557 ช่วยให้รังสีแพทย์ สามารถดูรูป Xray ได้ ทุกจุดในโรงพยาบาล

เครื่องมือแพทย์

ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยไว้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ.

ห้องผ่าตัด

มีห้องผ่าตัดเล็กและห้องผ่าตัดมาตรฐานไว้บริการ.

ห้องฉุกเฉิน

มีห้องฉุกเฉินไว้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินไว้ให้บริการ.

Laboratory

มีบริการห้องปฏิบัติการ ไว้บริการ

Central Chiangmai Memorial Hospitel

In 2015 the Central Chiangmai Memorial Hospital is renovated to present “ Hospitel ” ( Hospital + Hotel ) identity Thai style On 4th floor be exceptionally to support to foreigner who come to travel rest or relaxing in Chiangmai and nearby with feelling staying at the hotel. Who’ve get health problems can confidence in medical and nursing team inclusive with new and high quality equipments. Also cordinate with worldwide insurance company.

บริการ

เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รวมถึงร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

บริการทางการแพทย์

ผู้ป่วยจะได้รับการบริการตรวจจากแพทย์ ที่คอยดูแล และให้คำปรึกษา

View

คลินิคเสริมความงาม

พบกับคลินิคเสริมความงาม รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล เร็วๆนี้....

View

Hospitel

เปิดบริการห้องพักรูปแบบใหม่ สไตล์โรงแรม เรียกว่า Hospitel(Hospital + Hotel) โดยใช้พื้นที่ชั้น 4 ของโรงพยาบาล เร็วๆนี้....

View

บัตรสิทธิบัตรทอง

มีบริการสำหรับผู้ป่วยบัตรทอง และผู้ที่ต้องการจะทำบัตรทอง

View

ดาว์โหลดเอกสาร

แพกเกจและโปรโมชั่น

แพจเกจต่างๆไว้เพื่อเป็นตัวเลือกของการรักษาแบต่างๆไว้ให้เลือกมากมาย

View

ห้องพักสำหรับผู้ป่วย

มีห้องพักผู้ป่วยไว้ให้บริการ ทั้งห้องพักรวม ห้องพิเศษ และห้องพัก VIP

View

สื่อเพื่อการดแลสุขภาพ

ทางโรงพยาบาลมีการจัดทำสื่อเพื่อสุขภาพเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

View

รถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

มีบริการรถฉุกเฉินไว้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

View

Anniversary 22 year

พิธีการทำบุญครบครอบ 22 ปี ภายใน รพ. คุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นำถวายเทียนพรรษา และต้นป่าสามัคคี จากพนักงาน รพ. รวมถึงผู้มีจิตกุลศล พิธีโดยพระครูภาวนา วิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตโปทาธาม เสร็จจากพิธีกรรมทางศาสนา ผู้อำนวยการรพ.คุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ และ สมาคมไลออนเชียงใหม่ เเม่ระมิง ร่วมกันมอบเงินสนับสนุน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ กาวิละอนุกูล,สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

กีฬาๆเป็นยาวิเศษ

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ร่วมส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันเพื่อสานสัมพันธ์ ระหว่าง รพ.เซ็นทรัลฯ กับ อบต.ป่าแดด #ท่านนายกเทศบาลป่าแดด ให้เกียรติร่วมเล่นกีฬาในครั้งนี้ด้วย ณ สนาม 80 ปี เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

ประเมินมาตรฐานของโรงพยาบาล

วันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 2558 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นทรัล ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสาธารณสุขจังหวัด ได้เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยม ประเมินมาตรฐานของโรงพยาบาลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

พิธีรดน้ำดำหัว

พิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการและแพทย์อาวุฒโส — ที่ Central Chiangmai Memorial Hospital

รถฉุกเฉินคันใหม่

คุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ได้ออกรถคันใหม่ เพื่อที่จะนำมาใช้บริการ รถฉุกเฉิก การรับ-ส่งผู้ป่วยและการบริการทางการอื่นๆ ที่มีความทันสมัย สะดวก สบาย สำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เร็วๆนี้

สาธารณสุขชุมชนในเครือ

หน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครื่องที่รับบริการของโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล

186/2 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 เบอร์โทรศัพท์ 0-5381-9333 - 40 โทรสาร 0-5327-1624